Seminarium licencjackie 
Kiedy i Gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny

Piątek

13.15-14.50; s. A307

Spotkania w semestrze letnim:
 
08.03.19
22.03.19
05.04.19
26.04.19
17.05.19
31.05.19
Ważne daty
25.03.19 - 2 rozdział pracy
25.04.193 rozdział pracy
15.05.19 - wstępna wersja całej pracy
10.06.19 - złożenie pracy w Dziekanacie
Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy licencjackiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat analizy rodziny i gospodarstwa domowego można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku pracy, w sferze konsumpcji, oszczędności, inwestycji itd.

Seminarium ma otwartą formułę. W pierwszym semestrze, planowane są regularne spotkania w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym. W drugim semestrze seminarium będzie miało charakter spotkań indywidualnych

Informacje bieżące