Agata Górny

 
 

 
Syllabus


Konwersatorium: 60 godz.

Szczegółowy wykaz tematów

1. Zajęcia organizacyjne

2. Demografia - podstawowe pojęcia, interdyscyplinarność i analizowane procesy.

3. Procesy demograficzne na świecie (Paweł Kaczmarczyk)

4. Procesy demograficzne na świecie cd. (Paweł Kaczmarczyk)

5. Problem badawczy - przygotowanie do pisania pracy

6. Budowa hipotez

7. Procesy demograficzne w Polsce

8. Zasady prezentacji danych, Excel - PRACOWNIA KOMP. (Igor Jakubiak)

9. Dane demograficzne - rejestry i spisy

10. Bazy danych demograficznych - PRACOWNIA KOMP.

11. Wprowadzenie do analizy demograficznej - siatka Lexisa

12. Omówienie tematów i przygotowanie konspektów - PRACOWNIA KOMP.

13. Analiza demograficzna - zadania

14. Teorie umieralności / epidemiologia

15. Prezentacje konspektów prac (21.11.18)

16. Tablice wymieralności - PRACOWNIA KOMP.

17. Zasady pisania pracy

18. Teorie płodności i dzietności

19. Teorie i procesy związane z małżeńskością (Łukasz Byra)

20. Procesy starzenia (Anna Nicińska)

21. Teorie i procesy związane z małżeńskością (Łukasz Byra)

22. Polityka rodzinna - przygotowanie do debaty - PRACOWNIA KOMP.

23. Polityka rodzinna - debata

24. Mierniki umieralności, standaryzacja współczynników - PRACOWNIA KOMP. (Igor Jakubiak)

25. Migracje

26. Teorie przejścia demograficznego

27. Teorie przejścia demograficznego cd.

28. Prezentacje prac (18.01.19)

29. Prezentacje prac (23.01.19)

30. Prezentacje prac (25.01.19)