Agata Górny

 
 

 
Kiedy i Gdzie

Seminarium

Dr hab. Agata Górny
Dr Małgorzata Kalbarczyk

Piątek

11.30-13.05; s. A307

Spotkania w semestrze zimowym:
 
08.03.19
22.03.19
05.04.19
26.04.19
17.05.19
31.05.19

Ważne daty

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest napisanie pracy magisterskiej. Ich tematyka obejmuje szeroki zakres tematów na styku ekonomii i innych nauk społecznych. Przez pryzmat relacji między- i wewnątrz-generacyjnych można analizować szereg zachowań ekonomicznych: na rynku matrymonialnym, na rynku pracy, w sferze konsumpcji i oszczędności; w sferze zdrowia i innych.

Seminarium ma otwartą formułę. Pierwszy semestr jest poświęcony ustalaniu tematu pracy. Kończy się przygotowaniem konspektu pracy. W semestrach drugim i trzecim planowane są regularne spotkania w cyklu dwutygodniowym.